Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Η Global Protection αναζητά συνεχώς επιχειρησιακούς συνεργάτες στα πλαίσια των νέων έργων που συνεχώς αναλαμβάνει. Οι επιχειρησιακές μας θέσεις περιλαμβάνουν προσωπικό ασφαλείας, προσωπικό καθαρισμού, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, υπευθύνους εκτίμησης κινδύνου, υπευθύνους εκδηλώσεων. Η μεγάλη μας δύναμη είναι το προσωπικό μας. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με γνώμονα Διαβάστε περισσότερα…

Ευκαιρίες καριέρας

Αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και ακεραιότητα, πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματική συμπεριφορά. Οι θέσεις μπορούν να αφορούν σε προσωπικό ασφαλείας, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, διευθυντικά στελέχη, συμβούλους πωλήσεων/μάρκετινγκ, υπευθύνους εκτίμησης κινδύνου και διαχειριστές έργων. Η σύμπνοια με την πολιτική και το όραμα της εταιρίας μας θα αποφέρει γρήγορα αποτελέσματα και Διαβάστε περισσότερα…

Επιχειρησιακοί συνεργάτες

Οι επιχειρησιακές μας θέσεις περιλαμβάνουν προσωπικό ασφαλείας, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, υπευθύνους εκτίμησης κινδύνου, υπευθύνους εκδηλώσεων. Η μεγάλη μας δύναμη είναι το προσωπικό μας. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με γνώμονα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την εκάστοτε θέση κάλυψης, αλλά και πλήθος επιθυμητών προσόντων, που Διαβάστε περισσότερα…