Η Global Protection Security με συλλογική και συντονισμένη δράση συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας. Η ευρεία τεχνογνωσία της εταιρίας καθώς και η υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, την καθιστούν ικανή να καλύψει τη διαχείριση και υλοποίηση έργων ασφαλείας οποιασδήποτε μορφής.

Ειδικότερα παρέχουμε:

  •  Ασφάλεια Δημοσίων & Ιδιωτικών Οργανισμών
  • Ασφάλεια Δημοσίων & Ιδιωτικών Επιχειρήσεων
  • Ασφάλεια Ξενοδοχείων
  • Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
  • Ασφάλεια Εταιριών
  • Ασφάλεια Συνεδρίων
  • Ασφάλεια Εκθέσεων
  • Ασφάλεια Συγκεντρώσεων
  • Ασφάλεια V.I.P.
  • Ασφάλεια Συναυλιών

Περιηγηθείτε στις σελίδες μας προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας.