Όραμα και αξίες

H Global Protection Security ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τεχνικά μέσα, εγκαθιστώντας συστήματα ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών με μεταφορά εικόνας και ήχου. Η δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων στην αγορά, οι οποίες προσθέτουν αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μαζί με την προσπάθειά μας Διαβάστε περισσότερα…

Πιστοποιήσεις

H διασφάλιση ποιότητας αποτελεί εφαρμοσμένη πολιτική της Global Protection Security,  ώστε να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες σταθερής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου και Γενικευμένου Συστήματος Διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO. Το Σύστημα Διαχείρισης της ποιότητας λειτουργεί στην εταιρία με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση τόσο Διαβάστε περισσότερα…

Εταιρικό προφίλ

Προτεραιότητά μας… η ασφάλειά σας Η Global Protection Security ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να διαφυλαχθεί και να διεξαχθεί με τη μέγιστη ασφάλεια οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται από την εταιρία σας χρησιμοποιώντας τόσο την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων έργων, όσο και την υπερσύγχρονη Διαβάστε περισσότερα…