Προτεραιότητά μας… η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων facility

Η Global Protection ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Facility, χρησιμοποιώντας τόσο την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, όσο και την υπερσύγχρονη υποδομή της για την υποστήριξη έργων υψηλής σημασίας όπως αυτό της εταιρείας σας.

Η Global Protection διαθέτει Άδεια Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 3015/39/60/1770-στ καθώς και άδεια στολής εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ, απαραίτητη για τα έργα φύλαξης που αναλαμβάνουμε.

Με πλήρη σεβασμό για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2015, καθώς επίσης και τα συστήματα κατά ISO 45001: 2018 (αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία), ISO 27001: 2013, σχετικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών, καθώς και κατά το ISO 14001:2015 που σχετίζεται με την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Όπως θα διαπιστώσετε στις επόμενες ενότητες η Global Protection έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις ενός έργου facility με σωστό προγραμματισμό και σχεδίαση, χωρίς αποκλίσεις από το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα.

Αδιάσειστη απόδειξη της ικανότητας της Global Protection να ικανοποιήσει το σύνολο των προδιαγραφών του οποιουδήποτε έργου μας αναθέσετε είναι η μακρόχρονη εκπόνηση έργων facility management, οι επιτυχείς και επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με ένα σύνολο διακεκριμένων εταιριών, η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου της, καθώς και η εξ’ ολοκλήρου ικανοποίηση αυτού.