Προτεραιότητά μας… η ασφάλειά σας

Η Global Protection Security ιδρύθηκε με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες ασφαλείας προκειμένου να διαφυλαχθεί και να διεξαχθεί με τη μέγιστη ασφάλεια οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται από την εταιρία σας χρησιμοποιώντας τόσο την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων έργων, όσο και την υπερσύγχρονη υποδομή της για την υποστήριξη έργων υψηλής σημασίας όπως αυτό της εταιρίας σας.

Η Global Protection Security διαθέτει Άδεια Λειτουργίας ΙΕΠΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 3015/39/60/1770-στ καθώς και άδεια στολής εγκεκριμένη από το ΓΕΕΘΑ.

Με πλήρη σεβασμό για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2015, καθώς επίσης και τα συστήματα ISO 45001: 2018 που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και  ISO 27001: 2013, σχετικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Όπως θα διαπιστώσετε στις επόμενες ενότητες η Global Protection Security έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις ενός σχετικού έργου με σωστό προγραμματισμό και σχεδίαση, καθώς και χωρίς καμία πιθανή απόκλιση από το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα.

Αδιάσειστη απόδειξη της ικανότητας της Global Protection Security να ικανοποιήσει το σύνολο των προδιαγραφών του συγκεκριμένου έργου είναι η μακρόχρονη εκπόνηση έργων στον τομέα ασφάλειας, οι επιτυχείς και επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με ένα σύνολο διακεκριμένων εταιριών, η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου της, καθώς και η εξ’ ολοκλήρου ικανοποίηση αυτού.