Η Global Protection Security αναζητά συνεχώς επιχειρησιακούς συνεργάτες στα πλαίσια των νέων έργων που συνεχώς αναλαμβάνει.

Οι επιχειρησιακές μας θέσεις περιλαμβάνουν προσωπικό ασφαλείας, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, υπευθύνους εκτίμησης κινδύνου, υπευθύνους εκδηλώσεων.

Η μεγάλη μας δύναμη είναι το προσωπικό μας. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με γνώμονα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την εκάστοτε θέση κάλυψης, αλλά και πλήθος επιθυμητών προσόντων, που διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ για τον/την υποψήφιο.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις για τις οποίες κατά το τρέχον χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος ’20) ζητούμε προσωπικό είναι οι εξής:


ΦΥΛΑΞΗ ΜΑΡΟΥΣΙ: Στατική φύλαξη σε εγκαταστάσεις εταιρείας για μόνιμη απασχόληση (8ωρη υπηρεσία). Επιθυμητή η βασική γνώση Αγγλικών.

ΦΥΛΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΣ: Στατική φύλαξη σε εγκαταστάσεις εταιρείας, επίσης για μόνιμη απασχόληση, κυρίως για απογευματινή και νυκτερινή εργασία (8ωρη υπηρεσία).


Απαραίτητα προσόντα η συνεργατικότητα και η συνέπεια, που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε επαγγελματία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν βιογραφικά στο email: hr@globalprosec.com.

Categories: ΚΑΡΙΕΡΑ