Οι επιχειρησιακές μας θέσεις περιλαμβάνουν προσωπικό ασφαλείας, διοικητικό προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, υπευθύνους εκτίμησης κινδύνου, υπευθύνους εκδηλώσεων.

Η μεγάλη μας δύναμη είναι το προσωπικό μας. Για αυτό το λόγο, επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με γνώμονα τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για την εκάστοτε θέση κάλυψης, αλλά και πλήθος επιθυμητών προσόντων, που διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο προφίλ για τον/την υποψήφιο.

Το πλέον απαραίτητο προσόν για τις θέσεις εργασίας ως φύλακας είναι η κατοχή της σχετικής άδειας υπηρεσιών φύλαξης (άδεια security). Επιθυμητή κρίνεται η προϋπηρεσία εργασίας στον κλάδο. Ωστόσο, δεν θεωρείται απαραίτητη, καθώς αναλαμβάνουμε την περαιτέρω εκπαίδευση και ολοκληρωμένη κατάρτιση του προσωπικού μας, σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου.

Αναζητούμε συνεργάτες με ήθος και ακεραιότητα, πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματική συμπεριφορά. Η σύμπνοια με την πολιτική και το όραμα της εταιρίας μας θα αποφέρει γρήγορα αποτελέσματα και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και εσωτερικής προαγωγής στις θέσεις ευθύνης του Οργανισμού μας. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που στηρίζουμε ως εταιρία, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους συνεργάτες μας.

Με την ένταξή σας στην ομάδα μας, θα βρείτε ένα φιλικό μα συνάμα επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας, στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και της απαραίτητης καθοδήγησης που απαιτείται, ώστε να αποκτήσετε άριστες μακροπρόθεσμες επαγγελματικές προοπτικές.

Για να συνεργαστούμε, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο email hr@globalprosec.com, για το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Categories: ΚΑΡΙΕΡΑ