Είτε πρόκειται για αθλητικές εγκαταστάσεις, μονάδες αποθήκευσης, το εξοχικό σας ή οποιονδήποτε άλλο υπαίθριο χώρο, σας παρέχουμε λύσεις ασφαλείας υψηλής ποιότητας, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες σας.

Στόχος της φύλαξης τέτοιου τύπου είναι:

  • Η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας στην εγκατάσταση ή την εκδήλωσή σας
  • Η ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε κινδύνου ικανού να απειλήσει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ή της εγκατάστασης
  • Η πολύπλευρη κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων του εργασιακού και όχι μόνο, περιβάλλοντος καθώς και η εξεύρεση λύσεων στις ιδιαιτερότητες των αναγκών του κάθε εργοδότη.
  • H  έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών
  • H  ετοιμότητα του προσωπικού σε  περίπτωση κινδύνου-πυρκαγιάς
  • Η τήρηση κανόνων λειτουργίας του χώρου  σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη μας