Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και λαμβάνοντας υπόψη τη νέα εξέλιξη των πραγμάτων και ειδικότερα το γεγονός της αύξησης του αριθμού των (διοικητικών κατά βάση) υπαλλήλων που σταδιακά προσέρχονται για παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, υπενθυμίζουμε προς το προσωπικό μας, τους συνεργάτες και φίλους μας τα εξής ως προς την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας:

 • Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας των
  απασχολούμενων στον ίδιο χώρο εργασίας.
 •  Να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός – συγχρωτισμός και συνωστισμός σε οποιονδήποτε χώρο εντός του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούνται όλοι οι σταθμοί εργασίας
  (γραφεία/ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε με κάθε άλλου είδους άδεια).
 • Να παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και
  χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι οι αίθουσες αναμονής και οι διάδρομοι.
 • Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των
  επιφανειών στο χώρο εργασίας (π.χ. γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα,
  τηλέφωνα, πληκτρολόγια, επιφάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχονται σε συχνή
  επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό.
 • Να αποφεύγεται η χρήση ανελκυστήρα. Τα ασανσέρ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από Άτομα με Αναπηρία, ευάλωτες ομάδες, και για μεταφορά υλικών πόρων. Ταυτόχρονα η πληρότητα τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 40% από την προβλεπόμενη χωρητικότητα.
 • Να λαμβάνεται μέριμνα για την εξασφάλιση και διατήρηση επαρκούς αερισμού των χώρων εργασίας.
 • Να υπάρχει ενημέρωση για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα πρόληψης σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας/Ελεγκτή Ιατρό, όπου υπάρχει, και για το σχετικό
  ενημερωτικό υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής.